עדכון קורונה – מספר המאושפזים בישראל ירד ל 260

יום שלישי 5/5/2020

עדכון קורונה ישראל: שיפור ניכר במספר החולים והמאושפזים

מספר המאושפזים ירד ל 260 לעומת שיא של 763, ו 521 מאושפזים לפני שבועיים.

מספר החולים הנוכחי ירד ל 5,947 לעומת שיא של 9,800 ומספר חולים של 9,481 לפני שבועיים.

להלן טבלת הנתונים בישראל:

טבלת נתוני קורונה בישראל, מעודכנת ליום שלישי 5/5/2020
נתוני קורונה בישראל נכון
ליום שלישי 5/5/2020

עדכון קורונה עולמי

נמשכת הירידה בקצב הגידול העולמי של הנדבקים בוירוס.

העקומה ממשיכה להשתטח…

המשיכו לשמור על ההנחיות, ולשמור על הבריאות.

באדיבות טל