פירצת השלום

מאת: רבקה ערנטרוי דווקא ההתנגשות בפרדוקס שבין שיקולים או ריגושים ניגודיים וסותרים היוצרים מבוכה של קונפליקט קשה בתוכינו. …

מלח הים וההחלמה

מהו הקשר בין החלום והמלחמה, מלח הים וההחלמה, מחול, מחילה וחולם? מהן הקשר בין המונחים הנ"ל ובין תבלין …