דילמת הקשב

כבר כמה שנים אני עובדת בתחום הוראה פרטית מתקנת. מעולם לא למדתי את הנושא באופן רשמי אך צברתי …