שקר החן והבל היופי

הגיגים לפסוק "ורבקה היתה טובת מראה מאוד" (חיי שרה כ"ד ט"ז) מאת: רבקה ערנטרוי הפרדוקס שבין "אין האישה אלא …